Druk op Enter om te zoeken

Skills Navigator
nov. 24. Case Studies

Skills Navigator

Skills Navigator

VOOR EEN OPTIMALE MATCH TUSSEN ARBEIDSVRAAG EN -AANBOD

 Skills Navigator Interreg Vkaanderen-Nederland

Het project Skills Navigator wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio aanpakken. Deze mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod is in de grensregio namelijk een groot probleem. 

Gevolg: een tekort aan geschoold personeel, zeker in bepaalde sectoren. Terwijl tegelijkertijd een deel van de bevolking werkloos is. De 21st century skills zijn de vaardigheden die op de arbeidsmarkt worden gevraagd. Nu, maar zeker ook in de toekomst. Ze vormen een enorme uitdaging. De regio doet het niet goed op het vlak van digitale vaardigheden. Terwijl die toch steeds vaker en in meer en meer verschillende beroepen gevraagd worden.

Vaardigheden zijn belangrijk

De juiste vaardigheden zijn dé sleutel tot tewerkstelling en welvaart. Met de juiste vaardigheden zijn mensen geschikt voor goede banen.

Voor bedrijven is een goede overeenkomst tussen de juiste vaardigheden en het beschikbare werk heel belangrijk. Zij moeten wereldwijd concurreren, ontwikkelen en snel inspelen op nieuwe trends. Als onze regio zijn positie van voorloper in innovatie wil houden, dan moet ze de juiste mensen met de juiste vaardigheden kunnen blijven leveren.

Arbeidsmarkt

De regio moet dringend beter gebruik maken van de beschikbare vaardigheden. Waar nodig moet ze de skill-opbouw heroriënteren (richting 21st century skills) en versterken. Uitgangspunt is hierbij de vraagzijde en de werkgevers. Zij zijn het die het best kunnen inschatten aan welke vaardigheden er een tekort is. Zij moeten en kunnen ook meer verantwoordelijkheid nemen. Samen met het onderwijs- en opleidingsveld moeten zij de jongeren en werkzoekenden de juiste vaardigheden bijbrengen. Zo kunnen jongeren vlot(ter) intreden op de arbeidsmarkt. Dit om in onze grensregio de ondernemingen aan de juiste, goed opgeleide, mensen te helpen. En ook om elke jongere/werkzoekende juist te oriënteren. Richting een baan op maat van zijn/haar vaardigheden en een vervullende loopbaan.

Partners

Stad Gent (projectverantwoordelijke), Stad Antwerpen, Rotterdam, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gemeente Terneuzen, Skilliant, Artesis – Plantijn Hogeschool, Thomas More Mechelen-Antwerpen, Kazi nv, Scalda stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassen educatie, Stichting STC-Group, VDAB, Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Future Forward-Portstream b.v.

Meer informatie 

 

Programma: Interreg V programma Vlaanderen-Nederland

Projectwebsite: skillsnavigator.eu

Instagram:instagram.com/skills_navigator

LinkedIn: linkedin.com/company/skills-navigator

Contact

j.looijschelder@futureforward.nl
+31 (0)623180365

 

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma. Het programma krijgt financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.