Hospitality portal voor DTZ

Omschrijving project

Voor DTZ Zadelhoff hebben wij diverse processen op het gebied van facility management gedigitaliseerd. In het kantorencomplex Leidseveer zullen binnenkort modules voor bezoekersregistratie, parkingmanagement (inclusief kentekenherkenning) en vergaderruimtebeheer in gebruik worden genomen. Daarnaast zal o.a. worden gewerkt met een gebruikersvriendelijk ticketsysteem voor storingsmeldingen en met informatieve narrowcastingschermen om bezoekers persoonlijk te verwelkomen.

Alle relevante gegevens worden opgeslagen in een centraal systeem. Via diverse access levels zijn deze eenvoudig toegankelijk voor medewerkers, huurders en bezoekers.

Het toekomstbestendige systeem kan worden uitgebreid, bijvoorbeeld met een innovatieve module voor domotica-toepassingen. Ook digitale naamborden, draadloos presenteren en werken via een mobiele app behoren tot de mogelijkheden.

Web & Mobile,Applicaties

Hospitality portal voor DTZ

Hospitality portal voor DTZ
nl-NL